Switch to English versionNaar nederlandstalige versie

Hardware design engineer - Electronics

Stevoort, Belgium

Company

When the company name PVS nv is heard, it’s possible that it doesn’t immediately ring a bell. Internationally, however, we are known as one of the world's most innovative audio companies. Our family company, which has been offering industrial and professional sound systems since the 1980s, has a strong passion for sound. Over the years, the company has grown from shop to wholesale and from wholesale to manufacturer and founder of the AUDAC, CAYMON and PROCAB brands.

But even today, the story of PVS is a growth story. With the mentioned brands above, we are currently active in more than 90 countries, all with a solid team of 60 people. In the coming years we want to expand our workforce to continue the explosive growth, but without compromising the relaxed friendly atmosphere that characterizes our workplace. Will you become our new colleague?

Function

You design electronic hardware projects, translate idea into schedule and provide the PCB design. Furthermore, you follow the composition and the creation of prototypes.
You're thinking about ways to test hardware during production.
You are also involved in optimising existing projects.

Requirements

Requirements

 • You have a Master's degree or are equivalent in terms of experience.
 • You can present between 2 and 5 years of relevant experience in Electronics.
 • Insight into digital and analog circuits.
 • You have experience in PCB design (knowledge Altium is a plus).
 • You can build prototypes and test them.
 • Knowledge of DSP, Ethernet  is a plus.
 • Knowledge of audio amplifiers is an advantage.
 • The following terms are known: CE, I2S, I2C, SPI, Git. 

Personal competencies:

 • Being able to work both independently and as part of a team.
 • Ability to cope with stress situations.
 • Being able to switch between projects with flexibility.
 • You write and speak Dutch fluently and/or English.

Employment

As one of the most innovative and renovative companies active in the Pro audio market, our R&D department is the beating heart of the company. PVS offers you a challenging and exciting job in which autonomy and responsibility are central. In addition to a varied job and a competitive salary we offer you the chance to be part of the growing stor of PVS. There are also many social benefits, such as flexible working hours, but also the opportunity to grow and develop oneself certainly belongs to the possibilities.

Contact

Tom Van de Sande

Kolmenstraat 149 / 3512 Hasselt

Not the correct profile of interest? Take a look at our other vacancies on https://pvs.global/company/careers

Hardware design engineer - Elektronica

Stevoort, België

Bedrijf

De firmanaam PVS nv zal bij velen misschien niet meteen een belletje doen rinkelen. Op internationaal vlak staan we echter bekend als een van ‘s werelds meest innoverende audiobedrijven. Ons familiebedrijf dat al sinds de jaren 80 industriële en professionele geluidsinstallaties aanbiedt, heeft een sterk ontwikkelde passie voor geluid. De firma is in de loop der jaren gegroeid van winkel tot groothandel en van groothandel tot fabrikant en oprichter van de merken AUDAC, CAYMON en PROCAB.

Ook vandaag is PVS nog steeds een groeiverhaal. Met bovenstaande merken zijn we op dit moment actief in meer dan 90 landen. Dit alles doen we met een hecht team van een 60-tal mensen. De komende jaren willen we ons personeelsbestand aardig uitbreiden om de explosieve groei verder te zetten, echter zonder afbreuk te doen aan de ongedwongen en vriendschappelijke sfeer die onze werkplek kenmerkt. Word jij onze nieuwe collega?

Functie

Je ontwerpt elektronica hardware projecten, vertaalt idee naar schema en voorziet het PCB-design. Verder volg je het samenstellen en het creëren van prototypes op.
Je denkt na over mogelijkheden om de hardware te testen tijdens productie.
Je bent verder ook betrokken bij het optimaliseren van bestaande projecten.

Vereisten

Vereisten

 • Je hebt een Master diploma of bent gelijkwaardig door ervaring.
 • Je kan tussen de 2 en 5 jaar relevante ervaring in de Elektronica voorleggen.
 • Inzicht in digitale en analoge schakelingen.
 • Je hebt ervaring in PCB design (kennis Altium is een pluspunt).
 • Je kan prototypes bouwen en testen.
 • Kennis van DSP, Ethernet is een pluspunt.
 • Kennis van Audio versterkers is een pluspunt.
 • De volgende termen zijn je bekend: CE, I2S, I2C, SPI, Git. 

Persoonsgebonden competenties:

 • Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
 • Kunnen omgaan met stresssituaties.
 • Flexibel kunnen omschakelen tussen projecten.
 • Je schrijft en spreekt vlot Nederlands en/of Engels.

Tewerkstelling

Als één van de meest innovatieve en vernieuwende bedrijven actief in de Pro audio markt is
onze R&D afdeling het kloppende hart van de onderneming. PVS biedt je een uitdagende en
boeiende job waarbij autonomie en verantwoordelijkheid centraal staan. Naast een
gevarieerde job en een competitief salaris bieden wij jou de kans om deel uit te maken van het
groeiverhaal dat PVS vandaag de dag is. Verder zijn er ook heel wat sociale voordelen zoals
flexibele werktijden, maar ook de kans om door te groeien en jezelf te ontwikkelen behoren
zeker tot de mogelijkheden.

Contact

Tom Van de Sande

Kolmenstraat 149 / 3512 Hasselt

Niet het juiste profiel of interesse? Bekijk zeker ook eens onze andere vacatures op https://pvs.global/company/careers

Don't miss out.
All our latest content delivered to your inbox a few times a month.

  * fields are required

   What is happening .

   News


   Top